Zagovor magisterija: Jan Rems, Use of Relaxed Stochastic Controls in Reinforcement Learning

Datum objave: 9. 9. 2021
Zagovor magisterija na Oddelku za matematiko
Magistrski izpit: ponedeljek, 13. 9. 2021, ob 13.00, v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III. Zagovor magistrskega dela: torek, 14. 9. 2021, ob 10.15 v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III.

Jan REMS, študent 2. letnika magistrskega študijskega programa 2. stopnje Matematika,
bo opravljal magistrski izpit v ponedeljek, 13. 9. 2021, ob 13.00, v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III, magistrsko delo z naslovom »Use of Relaxed Stochastic Controls in Reinforcement Learning« oziroma »Uporaba relaksiranih stohastičnih akcij v spodbujevalnem učenju« pa bo zagovarjal v torek, 14. 9. 2021, ob 10.15 v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III.

Zagovor bo potekal v angleškem jeziku.

Glede na trenutne smernice in priporočila NIJZ so na zagovoru prisotni kandidat, komisija in največ osem gostov. Za vstop v prostore fakultete morajo prisotni upoštevati na dan zagovora veljaven odlok o izpolnjevanju pogoja PCT.

K o m i s i j a :
• doc. dr. Nacira Agram (mentorica, Linnaeus University, Švedska) – vabljena na zagovor,
• izr. prof. dr. David Dolžan,
• prof. dr. Tomaž Košir (somentor) – vabljen na zagovor,
• izr. prof. dr. Mihael Perman,
• prof. dr. Peter Šemrl.