Zagovor magisterija: Žana Strgar, Včrtane stožnice

Datum objave: 15. 9. 2021
Zagovor magisterija na Oddelku za matematiko
Magistrski izpit: sreda, 29. 9. 2021, ob 10.00 v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III. Zagovor magistrskega dela: četrtek, 30. 9. 2021, ob 10.00 v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

Žana STRGAR, študentka 5. letnika enovitega magistrskega študijskega programa 2. stopnje Pedagoška matematika,
bo opravljala magistrski izpit v sredo, 29. 9. 2021, ob 10.00 v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III,
magistrsko delo z naslovom »Včrtane stožnice« pa bo zagovarjala
v četrtek, 30. 9. 2021, ob 10.00 v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

Glede na trenutne smernice in priporočila NIJZ so na zagovoru prisotni kandidatka, komisija in največ osem gostov. Za vstop v prostore fakultete morajo prisotni upoštevati na dan zagovora veljaven odlok o izpolnjevanju pogoja PCT.

K o m i s i j a :
• prof. dr. Barbara Drinovec Drnovšek,
• doc. dr. Damjan Kobal,
• izr. prof. dr. Sašo Strle,
• izr. prof. dr. Aleš Vavpetič (mentor) – vabljen na zagovor.