Zagovor dela diplomskega seminarja: Tinkara Žitko, Potence pozitivnih matrik

Datum objave: 16. 9. 2021
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko

Tinkara ŽITKO, študentka 3. letnika univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika,
bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Potence pozitivnih matrik«
v torek, 21. 9. 2021, ob 12. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

Glede na trenutne smernice in priporočila NIJZ so na zagovoru prisotni kandidat, komisija in največ osem gostov.
Prisotni morajo upoštevati na dan zagovora veljaven odlok o izpolnjevanju pogoja PCT za vstop v prostore fakultete.

K o m i s i j a :
• izr. prof. dr. Janez Bernik,
• izr. prof. dr. David Dolžan (mentor),
• prof. dr. Tomaž Košir.