Zagovor dela diplomskega seminarja: Bor Rotar, Inverzni problem lastnih vrednosti za nenegativne matrike majhnih redov

Datum objave: 20. 9. 2021
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko

Bor ROTAR, študent 3. letnika univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika,
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Inverzni problem lastnih vrednosti za nenegativne matrike majhnih redov«
v sredo, 22. 9. 2021, ob 15. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

Glede na trenutne smernice in priporočila NIJZ so na zagovoru prisotni kandidat, komisija in največ osem gostov.
Prisotni morajo upoštevati na dan zagovora veljaven odlok o izpolnjevanju pogoja PCT za vstop v prostore fakultete.

K o m i s i j a :
• izr. prof. dr. Janez Bernik,
• doc. dr. Gregor Cigler (mentor),
• prof. dr. Tomaž Košir.