Zagovor dela diplomskega seminarja: Marija Janeva, Tvegani izvedeni finančni instrumenti: Primer grofije Orange County v Kaliforniji

Datum objave: 21. 9. 2021
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko

Marija JANEVA, študentka 3. letnika univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika,
bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Tvegani izvedeni finančni instrumenti: Primer grofije Orange County v Kaliforniji«
v sredo, 22. 9. 2021, ob 14. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

Glede na trenutne smernice in priporočila NIJZ so na zagovoru prisotni kandidat, komisija in največ osem gostov.
Prisotni morajo upoštevati na dan zagovora veljaven odlok o izpolnjevanju pogoja PCT za vstop v prostore fakultete.

K o m i s i j a :
• izr. prof. dr. Janez Bernik,
• doc. dr. Gregor Cigler,
• prof. dr. Tomaž Košir (mentor).