Zagovor magisterija: Leon Horvat, Utežne funkcije v klasičnem procesu tveganja

Datum objave: 22. 9. 2021
Zagovor magisterija na Oddelku za matematiko
V četrtek, 30. 9. 2021, ob 13. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

Leon HORVAT, absolvent magistrskega študijskega program 2. stopnje Finančna matematika,
bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom »Utežne funkcije v klasičnem procesu tveganja«
v četrtek, 30. 9. 2021, ob 13. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

Glede na trenutne smernice in priporočila NIJZ so na zagovoru prisotni kandidat, komisija in največ osem gostov. Prisotni morajo upoštevati na dan zagovora veljaven odlok o izpolnjevanju pogoja PCT za vstop v prostore fakultete.

K o m i s i j a :
• izr. prof. dr. David Dolžan,
• izr. prof. dr. Mihael Perman,
• doc. dr. Matija Vidmar (mentor).