Zagovor magisterija: Ajdina Bjelkić, Uporaba valčkov pri analizi EKG signalov

Datum objave: 22. 9. 2021
Zagovor magisterija na Oddelku za matematiko
V torek, 28. 9. 2021, ob 9.00 v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

Ajdina BJELKIĆ, absolventka interdisciplinarnega magistrskega študijskega program 2. stopnje Računalništvo in matematika,
bo zagovarjala magistrsko delo z naslovom »Uporaba valčkov pri analizi EKG signalov«
v torek, 28. 9. 2021, ob 9.00 v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

Glede na trenutne smernice in priporočila NIJZ so na zagovoru prisotni kandidatka, komisija in največ osem gostov. Za vstop v prostore fakultete morajo prisotni upoštevati na dan zagovora veljaven odlok o izpolnjevanju pogoja PCT.

K o m i s i j a :
• prof. dr. Marjetka Knez (mentorica),
• doc. dr. Aljaž Zalar (UL FRI),
• izr. prof. dr. Emil Žagar.