Zagovor dela diplomskega seminarja: Aleksander Janičijevič, Frizne grupe

Datum objave: 24. 9. 2021
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko

Aleksander JANIČIJEVIČ, študent 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Matematika,
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Frizne grupe«
v sredo, 29. 9. 2021, ob 12.00 v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

Glede na trenutne smernice in priporočila NIJZ so na zagovoru prisotni kandidat, komisija in največ osem gostov.
Prisotni morajo upoštevati na dan zagovora veljaven odlok o izpolnjevanju pogoja PCT za vstop v prostore fakultete.

K o m i s i j a :

• doc. dr. Urban Jezernik,
• izr. prof. dr. Sašo Strle,
• izr. prof. dr. Aleš Vavpetič (mentor).