Zagovor dela diplomskega seminarja: Brina Pirc, Računska zahtevnost binomskega modela

Datum objave: 27. 9. 2021
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko

Brina PIRC, študentka 3. letnika univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika,
bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Računska zahtevnost binomskega modela«
v torek, 28. 9. 2021, ob 10. uri v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II.

Glede na trenutne smernice in priporočila NIJZ so na zagovoru prisotni kandidat, komisija in največ osem gostov.
Prisotni morajo upoštevati na dan zagovora veljaven odlok o izpolnjevanju pogoja PCT za vstop v prostore fakultete.

K o m i s i j a :
• doc. dr. Jan Grošelj,
• izr. prof. dr. Damjana Kokol Bukovšek (mentorica, UL EF),
• prof. dr. Tomaž Košir,
• asist. dr. Aleš Toman (somentor, UL EF).