Vpis na razširjeno ECTS ponudbo obštudijske dejavnosti Centra za obštudijsko dejavnost UL 2021/22

Datum objave: 27. 9. 2021
Obvestilo vsem študentom FMF
Vpis poteka med 27. 9. in 3. 10. 2021.

Univerzitetni Center za obštudijsko dejavnost (COD UL) v študijskem letu 2021/22 razpisuje širši nabor kreditno ovrednotenih programov, ki so na voljo študentom v sklopu splošne zunanje izbirnosti.

Poleg športnih dejavnosti (3 ECTS), študenti lahko izbirajo med:
• dejavnostjo varovanja okolja: Okoljski vidik trajnostnega razvoja (4 ECTS)
• projektne dejavnosti: Reševanje izzivov gospodarstva in družbe (4 ECTS) in Mednarodno projektno delo v okviru zveze Eutopia (4 ECTS)

Celotna ponudba je objavljena na www.uni-lj.si/obstudijske_dejavnosti.
Vpis na ECTS obštudijske dejavnosti COD UL poteka od 27. 9. do 3. 10. 2021.

Za več informacij o ponudbi in umestitvi ECTS obštudijske dejavnosti v prijavno informacijski sistem članice, vam je na voljo Ivanka Stritar: ivanka.stritar@uni-lj.si, 01/214 86 33 in 030 641 648.