Zagovor magisterija: Viktor Cvrtila, Lastnosti matrik pri metodi RBF-FD

Datum objave: 18. 10. 2021
Zagovor magisterija na Oddelku za matematiko
Magistrski izpit in zagovor magistrskega dela: torek, 19. 10. 2021, ob 12.00, v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

Viktor CVRTILA, absolvent magistrskega študijskega programa 2. stopnje Matematika,
bo opravljal magistrski izpit v torek, 19. 10. 2021, ob 12.00, v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III,
magistrsko delo z naslovom »Lastnosti matrik pri metodi RBF-FD« pa bo zagovarjal
istega dne ob 14.15 prav tako v predavalnici 3.07.

Glede na trenutne smernice in priporočila NIJZ so na zagovoru prisotni kandidat, komisija in največ osem gostov. Za vstop v prostore fakultete morajo prisotni upoštevati na dan zagovora veljaven odlok o izpolnjevanju pogoja PCT.

K o m i s i j a :
• prof. dr. Andrej Bauer,
• prof. dr. Roman Drnovšek,
• doc. dr. Jan Grošelj,
• prof. dr. Bor Plestenjak (mentor) – vabljen na zagovor,
• asist. dr. Jure Slak (somentor) – vabljen na zagovor.