Ob Tednu Univerze v Ljubljani nagrajenih kar pet pedagogov, trije študenti in ena strokovna sodelavka FMF

Datum objave: 3. 12. 2021
Splošno obvestilo

Prof. dr. Marko Petkovšek, upokojeni profesor Oddelka za matematiko, je zaradi izjemnega raziskovalnega in pedagoškega opusa na FMF prejel naziv zaslužni profesor Univerze v Ljubljani.

Prof. dr. Gorazd Planinšič, ki na Oddelku za fiziko naše fakultete raziskuje v pedagoški fiziki ter skrbi za izvajanje in razvoj strokovnih predmetov s tega področja, je za svoj dolgoletni angažma pri izobraževanju srednješolskih profesorjev fizike prejel Zlato plaketo Univerze v Ljubljani.

Asist. dr. Žiga Zaplotnik je kot član ekipe Sledilnik COVID-19 prejel Zlato plaketo Univerze v Ljubljani za samoiniciativno in požrtvovalno delo pri spremljanju sedanje epidemije.

Doc. dr. Matija Vidmar je za predano in inovativno pedagoško in raziskovalno delo na Oddelku za matematiko prejel Svečano listino mladim visokošolskim učiteljem.

Doc. dr. Urban Jezernik je prejel priznanje za delo “Babai's conjecture for high-rank classical groups with random generators”, ki je izšlo v prestižni reviji Inventiones mathematicae in ki ga je Univerza v Ljubljani uvrstila med deset najodličnejših dosežkov v letošnjem letu.

Aljaž Kavčič, mag. fiz., je prejel univerzitetno Prešernovo nagrado za delo z naslovom “Mikroskopija in senzorika skozi sipajoča tkiva z uporabo optičnih mikroresonatorjev”, ki ga pripravil pod mentorstvom doc. dr. Matjaža Humarja.

Luka Školč, dipl. fiz., in Tea Štrekelj, mag. mat., sta za izjemen študijski uspeh in številne obštudijske dosežke prejela Svečani listini Univerze v Ljubljani.

Andreja Jaklič, sodelavka računovodstva FMF, je za dolgoletno vestno delo prejela priznanje Univerze v Ljubljani strokovnim sodelavkam in sodelavcem.

Vsem iskrene čestitke!