Obvestilo o objavi javnega razpisa za zbiranje predlogov projektov v okviru programa INTERREG SREDNJA EVROPA

Datum objave: 7. 12. 2021
Informacije za raziskovalno delo
Rok za prijavo: 23. 2. 2022

Več na: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/newfunding.html