Navodila visokošolskim zavodom in študentskim domovom ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu - NIJZ

Datum objave: 11. 1. 2022
Obvestilo vsem študentom FMF

Z dnem 10. 1. 2022 je začela veljati sprememba Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19, ki dodaja novi izjemi od karantene na domu. S tem dnem se skrajšuje čas karantene na domu na 7-dni.

Zaradi navedenega je NIJZ objavil posodobljena Navodila visokošolskim zavodom in študentskim domovom ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu.