Zagovor magisterija: Selma Paljanin, Neenakosti za numerični radij

Datum objave: 3. 3. 2022
Zagovor magisterija na Oddelku za matematiko
Magistrski izpit: ponedeljek, 14. 3. 2022, ob 14.00, v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III. Zagovor magistrskega dela: torek, 15. 3. 2022, ob 11.00 v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

Selma PALJANIN (roj. TREJIĆ), v š. l. 2018/19 študentka 2. letnika magistrskega študijskega programa 2. stopnje Matematika,
bo opravljala magistrski izpit v ponedeljek, 14. 3. 2022, ob 14.00, v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III,
magistrsko delo z naslovom »Numerical radius inequalities« oziroma »Neenakosti za numerični radij« pa bo zagovarjala
v torek, 15. 3. 2022, ob 11.00 v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

Prosimo, da za gibanje v prostorih FMF upoštevate splošna priporočila –
ob vstopu si razkužite roke ter nosite ustrezno zaščitno masko.

K o m i s i j a :
• prof. dr. Roman Drnovšek (mentor) – vabljen na zagovor,
• doc. dr. Marko Kandić,
• prof. dr. Matjaž Konvalinka,
• prof. dr. Janez Mrčun.