Institut Jožef Sfefan, Odsek za nanostrukturne materiale

Datum objave: 3. 3. 2022
Zaposlitveni oglas
Doktorski študent (redna zaposlitev, rok za prijavo 1. april 2022)

Tematika:

''Razvoj naprednih Nd-Fe-B trajnih magnetov za uporabo v e-mobilnosti''

Organizacija:

Institut Jožef Stefan, Jamova 39, Ljubljana – Odsek za nanostrukturne materiale, Ljubljana, Slovenija, nano.ijs.si.

Ogovorni osebi:

Prof. Kristina Žužek Rožman – mentor, e-naslov: tina.zuzek@ijs.si Dr. Tomaž Tomše – somentor, e-naslov: tomaz.tomse@ijs.si

Kratek opis tematike:

E-mobilnost postaja vse bolj pomemben del novih zelenih tehnologij, ki bodo dolgoročno omogočale prehod v trajnostno družbo z manjšim ogljičnim odtisom in poudarkom na krožnem gospodarstvu. Trajni magneti tipa Nd-Fe-B so pomemben sestavni del energetsko učinkovitih elektromotorjev in generatorjev (vetrnih turbin). Energijska bilanca takšnih naprav je odvisna od kemijske sestave ter strukture magnetov, pri optimizaciji slednjih pa pomembno vlogo igra proces njihove izdelave. Doktorska raziskava bo osredotočena v razvoj nove tehnike hitre konsolidacije optimiziranih magnetnih prahov, v cilju doseganja najvišjih magnetnih lastnosti. Inovativni pristop bo dolgoročno omogočil manjšo porabo kritičnih surovin ter boljši nadzor nad difuzijskimi procesi med sintranjem in fazno sestavo magnetov. Del raziskave bo zajemal študij mehanizmov izgube magnetizacije z uporabo modernih analiznih tehnik (elektronska mikroskopija, rentgenska analiza, tipalna mikroskopija).

Prednosti:

  • Doktorat sovpada s smernicami Evropske komisije ter se navezuje na več obstoječih evropskih projektov, s poudarkom na manjši porabi kritičnih surovin, krožnem gospodarstvu ter razogljičenju družbe
  • Ponujamo stimulativno delovno okolje in moderno raziskovalno infrastrukturo
  • Prezentacije na konferencah doma in v tujini in dodatno izobraževanje na tematskih delavnicah
  • Delo v ekipi strokovnjakov z različnih komplementarnih področij (magnetni materiali, senzorji, funkcionalna keramika, biomateriali, elektronska mikroskopija,…)
  • Trajanje: 3-4 leta, Doktorski študij na Mednarodni Podiplomski Šoli Jožefa Stefana, https://www.mps.si/sl/.

Pogoji za prijavo:

  • končan študijski program druge stopnje (magisterij) oz. stari univerzitetni program na področju naravoslovja ali tehnike (npr. kemija, fizika, inženirstvo, materiali,…),
  • znanje angleščine.

Pričetek dela: po zaključenem prijavnem postopku in izboru kandidata.

Način prijave: prosimo, pošljite svoj življenjepis na e-mail naslova: tina.zuzek@ijs.si in tomaz.tomse@ijs.si.


Za vsebino oglasa, nadaljnji proces izbire kandidata in obliko medsebojnega sodelovanja med kandidatom in delodajalcem odgovarja delodajalec. Več informacij je na voljo tu.