Zagovor dela diplomskega seminarja: Luka Sajovic, Manjkajoči obseg

Datum objave: 4. 3. 2022
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko

Luka SAJOVIC, absolvent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika,
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Manjkajoči obseg«
v torek, 15. 3. 2022, ob 8.45 v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

Prosimo, da za gibanje v prostorih FMF upoštevate splošna priporočila –
ob vstopu si razkužite roke ter nosite ustrezno zaščitno masko.

K o m i s i j a :
• izr. prof. dr. David Dolžan (mentor),
• prof. dr. Roman Drnovšek,
• doc. dr. Klemen Šivic.