Dodatna pojasnila v zvezi z ukrepi za zajezitev epidemije COVID-19

Datum objave: 21. 3. 2022
Obvestilo vsem študentom FMF

Spoštovane študentke, spoštovani študenti,

zaradi več vprašanj, povezanih z ukrepi za zajezitev epidemije COVID-19 vam posredujemo dodatno pojasnilo.

Kateri ukrepi veljajo na UL FMF?
• Razkuževanje rok;
• zračenje in ostala priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Ali je uporaba maske še vedno obvezna? Vlada RS je sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (v nadaljevanju: Odlok), ki je pričel veljati dne 5. 3. 2022.
Uporaba zaščitne kirurške maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 ali maske tipa FFP3 je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, razen spodaj navedenih izjem. To pomeni, da je v prostorih UL FMF nošenje mask še vedno obvezno na hodnikih, skupnih prostorih, kot so pisarne, sejne sobe, sanitarije, knjižnica ipd. Maske pa niso obvezne pri izvajanju predmetov (v predavalnicah, praktikumih, itd).
Odlok med drugim določa, da uporaba mask ni potrebna za:
• študente ves čas izvajanja izobraževalnega programa, razen za študente pri izvajanju študijskega procesa, ki se izvaja v kliničnem okolju,
• višje in visokošolske učitelje in sodelavce pri izvajanju študijskega procesa, razen pri študijskem procesu, ki se izvaja v kliničnem okolju,
• osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena, • pri neposredni komunikaciji z gluhimi in naglušnimi osebami (če je mogoče zagotoviti razdaljo najmanj 1,5 metra) ter pri tolmačih slovenskega znakovnega jezika.

Ali se še preverja PCT, izvaja samotestiranje in odreja karantene?
• Pogoja PCT se ne preverja več, na vhodu v stavbe ni več pooblaščene osebe za preverjanje izpolnjevanja PCT pogoja, prav tako so preklicana vsa pooblastila, ki so bila v preteklosti izdana za izvajanje preverjanja PCT pogoja;
• v prostorih UL FMF se ne izvaja več samotestiranje na COVID-19 (ne za študente, kot tudi ne zaposlene), prav tako študentje niso upravičenih do prevzema brezplačnih testov za samotestiranje v lekarni;
• oseba, ki je bila v visoko rizičnem stiku, ne gre v karanteno.

Z lepimi pozdravi,
Tajništvo UL FMF