Pri Springerju izšla knjiga z naslovom Thermal Cameras in Science Education

Datum objave: 21. 3. 2022
V žarišču
Gorazd Planinšič s FMF je soavtor enega od poglavij v omenjeni knjigi

Založba Springer je izdala novo knjigo z naslovom Thermal Cameras in Science Education. V knjigi je tudi poglavje z naslovom An Infrared Camera: Multiple Ways to Use a Modern Device in Introductory Physics Courses, katerega avtorji so Gorazd Planinšič, Urška Nered (oba s FMF UL) in Eugenia Etkina. Več informacij o monografiji najdete na tej povezavi.