Zagovor dela diplomskega seminarja: Maks Perbil, Uporaba kopul pri modeliranju donosov tveganih naložb

Datum objave: 22. 3. 2022
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V petek, 25. 3. 2022, ob 13. uri v predavalnici 2.05 na Jadranski 21/II.

Maks PERBIL, študent 3. letnika univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika,
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Uporaba kopul pri modeliranju donosov tveganih naložb«
v petek, 25. 3. 2022, ob 13. uri v predavalnici 2.05 na Jadranski 21/II.

Prosimo, da za gibanje v prostorih FMF upoštevate splošna priporočila –
ob vstopu si razkužite roke ter nosite ustrezno zaščitno masko.

K o m i s i j a :
• izr. prof. dr. Janez Bernik,
• prof. dr. Tomaž Košir,
• doc. dr. Blaž Mojškerc (UL EF, mentor).