Objava Matevža Marinčiča, Matjaža Humarja in Borisa Majarona v reviji Nature Communications

Datum objave: 28. 3. 2022
V žarišču

Raziskovalci Matevž Marinčič, doc. dr. Matjaž Humar ter prof. dr. Boris Majaron s FMF so skupaj s sodelavci z Inštituta "jožef Stefan" in Univerze v Gradcu objavili članek v reviji Nature Communications z naslovom Deep tissue localization and sensing using optical microcavity probes. V članku so avtorji predstavili novo metodo globinskega slikanja skozi sipajoče materiale, ki temelji na lokalizaciji "whispering gallery mode" mikroresonatorjev, katerih ozka spektralna emisija omogoča dekompozicijo zajetega difuznega signala na prispevke posameznih mikroresonatorjev. Razvita metoda združuje sposobnost lokalizacije na nivoju posameznih celic s senzoriko raznovrstnih parametrov kot so temperatura, pH ter lomni količnik, kar predstavlja vsestransko in perspektivno orodje za globinsko slikanje v tkivih.