Zagovor dela diplomskega seminarja: Nejc Zajc, Enakostranični trikotniki in Jordanove krivulje

Datum objave: 8. 4. 2022
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V torek, 19. 4. 2022, ob 14.15 v predavalnici F7 na Jadranski 19/II.

Nejc ZAJC, absolvent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika,
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Enakostranični trikotniki in Jordanove krivulje«
v torek, 19. 4. 2022, ob 14.15 v predavalnici F7 na Jadranski 19/II.

Prosimo, da za gibanje v prostorih FMF upoštevate splošna priporočila –
ob vstopu si razkužite roke ter nosite ustrezno zaščitno masko
.

K o m i s i j a :
• prof. dr. Roman Drnovšek,
• izr. prof. dr. Pavle Saksida,
• izr. prof. dr. Aleš Vavpetič (mentor).