Maruša Bradač in Franc Forstnerič prejemnika projektov ERC

Datum objave: 26. 4. 2022
V žarišču
Dobitnika financiranja ERC Advanced Grant.
Maruša Bradač in Franc Forstnerič prejemnika projektov ERC
Prof. dr. Franc Forstnerič in prof. dr. Maruša Bradač.

European Research Council - ERC je danes objavil dobitnike projektov za leto 2021. Dobitnika prestižnega financiranja ERC Advanced Grant sta profesorja na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani - astrofizičarka prof. dr. Maruša Bradač in matematik akademik prof. dr. Franc Forstnerič. V evropskem in nedvomno tudi v svetovnem merilu ERC predstavlja najprestižnejši znanstveni projekt, ki ga lahko dobi individualni raziskovalec. Poleg vrhunskega uspeha raziskovalcev gre tudi za izjemen dosežek Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani - predvsem za njeno izjemno kakovostno raziskovalno okolje, ki ga nudi raziskovalcem in njihovim skupinam.

European Reserch Council - ERC vsako leto izbere in financira najbolj kreativne raziskovalce in raziskovalke ne glede na njihovo nacionalnost ali starost, da realizirajo svoje projekte v Evropi. Ponuja štiri dolgoročne in finančno bogate sheme raziskovalnih projektov: ERC projekt za začetek samostojne raziskovalne poti (Starting Grant), ERC projekt za utrditev samostojne raziskovalne poti (Consolidator Grant), ERC projekt za uveljavljene raziskovalce (Advanced Grant) in ERC projekt za sinergijo raziskav (Synergy Grant).

“Letošnja prejemnika ERC projektov (Advanced Grant) sta uveljavljena raziskovalca fakultete, in kar nas še posebej veseli, prihajata tako s področja fizike kot tudi s področja matematike, kar je prvič v Sloveniji,” je povedal dekan fakultete, prof. dr. Tomaž Košir, in nadaljeval: ”Znanstvena odličnost, ki je edini kriterij ERC, je za fakulteto seveda velika spodbuda in potrditev, da imamo vrhunske raziskovalce in da nam uspeva ohranjati tudi ustrezne pogoje za sobivanje ambicij po kakovostnem pedagoškem delu in mednarodni raziskovalni odličnosti - oboje pa želimo prenašati na mlade. Obema raziskovalcema iskreno čestitam. To sta že sedmi in osmi ERC projekt sodelavcev fakultete oziroma tretji in četrti ERC projekt, ki jih v celoti vodimo na fakulteti, kar nas postavlja na zemljevid najboljših v Evropi.”

Prof. dr. Maruša Bradač, astrofizičarka, je dobitnica ERC projekta z naslovom FIRSTLIGHT, ki obsega 2,086.250,00 € za obdobje naslednjih 5 let. “S projektom FIRSTLIGHT (prva svetloba) bom moj raziskovalni pogled usmerila daleč v zgodovino vesolja, v čas nastanka prvih zvezd in galaksij. Pri tem bom uporabila podatke, ki jih bo moja skupina pridobila s teleskopom James Webb, saj smo v tej skupini razvili enega od najpomembnejših znanstvenih inštumentov na teleskopu, in sicer kamero NIRISS. S temi podatki bom preučevala obdobje temnega veka, ko so prve galaksije ionizirale nevtralni vodik in spremenile vesolje iz neprepustnega v prozornega za vidno svetlobo”, je projekt opisala prof. Bradač, ki je do nedavnega delovala kot profesorica na Univerzi v Kaliforniji, Davis v ZDA. ERC projekt ji bo omogočil uspešno nadaljevanje kariere v Sloveniji, kjer bo ustanovila svojo raziskovalno skupino in jo povezala s kolegi iz Italije, ZDA in Kanade.

Akademik prof. dr. Franc Forstnerič, matematik, pa je dobitnik ERC projekta z naslovom HOLOMORPHIC PARTIAL DIFFERENTIAL RELATIONS – HPDR v obsegu 1,476.375,00 €. "Projekt mi bo omogočil nemoteno osredotočeno raziskovalno delo v naslednjih petih letih in oblikovanje mednarodne skupine raziskovalcev, ki bo pomembna tematska razširitev obstoječe skupine za kompleksno analizo in geometrijo na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani in Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko," je povedal prof. Forstnerič in dodal: "Na področju matematike je to prvi ERC projekt v Sloveniji in predstavlja pomembno priznanje tako meni osebno, moji skupini, pa tudi širše slovenski matematiki. Prepričan sem, da bo to vzpodbudilo mlajše kolegice in kolege, ko delajo vrhunsko matematiko, da si bodo v bodoče še intenzivneje prizadevali za pridobitev ERC financiranja."

Rektor Univerze v Ljubljani, prof. dr. Gregor Majdič, je ob tem izjemenm uspehu čestital raziskovalcema in povedal: "Ponosen sem, da slovenska znanost riše zemljevid prebojnih uspehov v evropskem prostoru in še posebej me veseli, da je pri tem Univerza v Ljubljani tako uspešna. Od leta 2007, ko je Evropski raziskovalni svet začel podejevati projekte ERC, so raziskovalke in raziskovalci Univerze v Ljubljani pridobili že osem teh prestižnih projektov. Iskrene čestitke cenjenemu kolegu akademiku prof. dr. Francu Forstneriču za prvi slovenski ERC projekt na področju matematike in astrofizičarki prof. dr. Maruši Bradač za projekt s področja raziskav vesolja. Maruša Bradač je že četrta raziskovalka naše univerze, ki ji je uspelo pridobiti prestižni ERC projekt in druga prejemnica takšnega projekta s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Leta 2011 je namreč sploh prvi slovenski ERC projekt pridobila raziskovalka s področja meteorologije prof. dr. Nedjeljka Žagar. To dokazuje, da so ženske v slovenski znanosti izjemno uspešne in močno prihajajo v ospredje tudi na področju naravoslovnih in tehničnih znanosti."

O ERC: Evropska Unija je 2007 ustanovila Evropski raziskovalni svet (European Research Council - ERC) kot prvo evropsko institucijo za financiranje vrhunskih pionirskih raziskav z vseh znanstvenih področij brez vnaprej določenih prioritet. Spodbuja delovanje že uveljavljenih vrhunskih raziskovalcev in raziskovalk, kot tudi skrbi za rast prihodnje generacije raziskovalcev v Evropi. Pri izboru projektov in podeljevanju finančnih sredstev sledi edino kriteriju znanstveni odličnosti. Do začetka Obzorja Evropa je Evropski raziskovalni svet financiral že več kot 12.000 vrhunskih raziskovalcev in raziskovalk na različnih stopnjah njihove kariere in več kot 75.000 doktorskih študentov, podoktorskih raziskovalcev in drugih sodelavcev v njihovih raziskovalnih skupinah. Prizadeva si pritegniti najboljše raziskovalce in raziskovalke iz vsega sveta, da bi raziskovali v Evropi. Ima sklenjene dogovore s ključnimi raziskovalnimi agencijami po svetu, da imajo njihovi raziskovalci in raziskovalke možnost za določen čas sodelovati na ERC raziskovalnih projektih v Evropi. Evropski raziskovalni svet vodi neodvisno upravljalsko telo, Znanstveni svet, ki ga sestavlja 22 vrhunskih raziskovalcev in raziskovalk z različnih znanstvenih področij. Trenutno mu predseduje prof. dr. Maria Leptin. Proračun ERC je del Obzorja Evropa.

Video izjavi raziskovalcev:

Obema prejemnikoma iskreno čestitamo!