Zagovor magisterija: Žan Hafner Petrovski, Napovedovanje veznih mest na proteinih s konvolucijsko nevronsko mrežo

Datum objave: 26. 4. 2022
Zagovor magisterija na Oddelku za matematiko
V sredo, 11. 5. 2022, ob 14.00 v predavalnici F5 na Jadranski 19/I.

Žan HAFNER PETROVSKI, absolvent interdisciplinarnega magistrskega študijskega programa 2. stopnje Računalništvo in matematika,
bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom »Napovedovanje veznih mest na proteinih s konvolucijsko nevronsko mrežo«
v sredo, 11. 5. 2022, ob 14.00 v predavalnici F5 na Jadranski 19/I.

K o m i s i j a :
• prof. dr. Zoran Bosnić (mentor, UL FRI),
• prof. dr. Sergio Cabello Justo,
• prof. dr. Barbara Hribar Lee (somentorica, UL FKKT),
• izr. prof. dr. Polona Oblak (UL FRI).