Zagovor dela diplomskega seminarja: Ana Medved, Dinamika homeomorfizmov krožnice

Datum objave: 3. 5. 2022
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
Ponedeljek, 9. 5. 2022, ob 14.15 v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

Ana MEDVED, absolventka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika,
bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Dinamika homeomorfizmov krožnice«
v ponedeljek, 9. 5. 2022, ob 14.15 v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

K o m i s i j a :
• prof. dr. Barbara Drinovec Drnovšek (mentorica),
• izr. prof. dr. Sašo Strle,
• izr. prof. dr. Aleš Vavpetič.