Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za hlajenje in daljinsko energetiko

Datum objave: 11. 5. 2022
Zaposlitveni oglas
Mladi raziskovalec (redna zaposlitev, rok za prijavo 23. maj 2022)

Iščemo kandidatko/kandidata za štipendijo Mladi raziskovalec

(Prijava po elektronski pošti 23.5.2022 lahde@fs.uni-lj.si s priloženim kratkim CV)

Trajanje štipendije: 1.10.2022 – 1.10.2026

Okvirna vsebina: Raziskave nove tehnologije toplotnih črpalk

Cilj: Razviti okolju prijazno in energetsko bolj učinkovito tehnologijo toplotnih črpalk v primerjavi z obstoječimi napravami.

Obsega znanstvena področja: transportni pojavi v trdninah in tekočinah, termodinamika

Raziskovalno delo bo obsegalo:

  • modeliranje (Matlab, Python, Simulink, Ansys),
  • izvedbo simulacij ter eksperimentalno validacijo modela,
  • design eksperimenta ter postavitev eksperimentalne proge,
  • eksperimentalno testiranje, validacija modela.

Od kandidatke/kandidata pričakujemo

  • samostojnost, organiziranost, ambicioznost, zanesljivost,
  • sposobnost dela v interdisciplinarnem, mednarodnem okolju,
  • dobro znanje angleškega jezika.

Ponujamo delo v mladi ekipi in v stimulativnem okolju, močno vpetem v sodelovanje z vrhunskimi mednarodnimi inštitucijami in industrijskimi partnerji.

Uradni pogoji za izbor kandidatke/kandidata za Mladega raziskovalca:

  • še nima zaključenega doktorata znanosti oz. pridobljenega znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti;
  • še ni bil(a) zaposlen(a) kot mladi raziskovalec;
  • od leta zaključka študijskega programa druge stopnje oziroma študijskega programa, s katerim izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski študijski program, niso minila več kot 4 leta.

Za vsebino oglasa, nadaljnji proces izbire kandidata in obliko medsebojnega sodelovanja med kandidatom in delodajalcem odgovarja delodajalec. Več informacij je na voljo tu.