Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za tribologijo in površinsko nanotehnologijo (TiNT)

Datum objave: 18. 5. 2022
Zaposlitveni oglas
Mladi raziskovalec (doktorski študij, redna zaposlitev, rok za prijavo 31. maj 2022)

Trajanje štipendije: 1.10.2022 – 1.10.2026

Okvirna vsebina: Eksperimentalno in teoretično raziskovanje novih pristopov za zmanjševanje trenja v elastohidrodinamskih (EHD) kontaktih – prehod na zeleno mobilnost (Kaj je EDH?).

Obsega znanstvena področja: fizika (elastodinamika, hidrodinamika, fotonika), strojništvo (nanotehnologije, mehanika), matematika (numerične metode)

Raziskovalno delo bo obsegalo:

 • eksperimentalno delo (AFM, SEM, Interferometri, Tribometri),
 • teoretično delo (FEM, Matlab, Mathematica),
 • dopolnilno izobraževanje pri naših akademskih in industrijskih partnerjih (doma in tujina),
 • predstavitev rezultatov na konferencah.

Od kandidatke/kandidata pričakujemo:

 • sposobnost za delo v interdisciplinarnem in mednarodnem okolju v povezavi z industrijo,
 • smisel za delo v skupini (učiti se od drugih in učiti druge),
 • samostojnost, organiziranost, ambicioznost, zanesljivost,
 • sposobnost komunikacije v angleške jeziku.

Kandidat/kandidatka mora izpolnjevati formalne pogoje za program Mladih raziskovalcev ARRS:

 • zaključen magistrski študij (npr. iz fizike, strojništva ali sorodnih naravoslovno-tehniških ved) do konca septembra 2022
 • povprečna ocena vsaj 8,00,
 • starost pod 28 let,
 • vpis na doktorski študij izbrane smeri.

Za dodatne informacije pokličite: 01 4771 241 (Tomaž Požar) Če vas tematika pritegne, se nam oglasite po elektronski pošti na tomaz.pozar@tint.fs.uni-lj.si.


Za vsebino oglasa, nadaljnji proces izbire kandidata in obliko medsebojnega sodelovanja med kandidatom in delodajalcem odgovarja delodajalec. Več informacij je na voljo tu.