Guilhem Poy in Slobodan Žumer sta s sodelavci objavila članek v Nature Photonics

Datum objave: 8. 6. 2022
V žarišču

Guilhem Poy, naš bivši Marie Curie po-doktorand, in Slobodan Žumer sta v sodelovanju z eksperimentalno skupino Ivana Smalyukha v Boulderju na Univerzi v Koloradu objavila članek Interaction and co-assembly of optical and topological solitons v odlični reviji Nature Photonics. Avtorji so se osredotočili na tanko plast frustriranega kiralnega nematika, ki po eni strani omogoča samo-fokusiranje laserske svetlobe in tvorbo optičnih solitonov ter po drugi strani obstoj topoloških solitonov, ki so fascinantne lokalizirane topološko zaščitene motnje v parametru urejenosti, ki jih ni mogoče zvezno deformirati v homogeno urejeno stanje. Z usklajenimi teorijskimi, simulacijskimi in eksperimentalnimi prijemi so študirali opto-mehansko interakcijo optičnih in topološkha solitonov, ki je povezana s prenosom gibalne količine med svetlobo in snovjo ter s silo zaradi nelokalne orientacijske elastičnosti kiralnega tekočega kristala. Delikatno ravnovesje obeh sil omogoča dinamično kontrolo in prostorsko lokalizacijo topoloških solitonov. Pride lahko tudi do nenavadnega vlečnega efekta optičnega solitona, ki omogoča svetlobno inducirano periodično razporeditev topoloških solitonov. Vse to odpira nove možnosti za fotonske aplikacije na osnovi topološke mehke snovi.