Slovenski državni holding

Datum objave: 13. 6. 2022
Zaposlitveni oglas
Študentsko delo na področju podatkovne analitike (rok za prijavo 20. junij 2022)

Slovenski državni holding, d. d., je podjetje v 100% državni lasti, katere glavne naloge so upravljanje kapitalskih naložb RS in SDH, vodenje postopkov prodaj kapitalskih naložb in sodelovanje v postopkih denacionalizacije.

Študentsko delo bo potekalo na naslednjih področjih:

 • Pomoč pri upravljanju s podatki in izdelovanju relevantnih kazalnikov,
 • Pomoč pri pripravi poslovnih poročil z uporabo orodij poslovne inteligence,
 • Pomoč pri analiziranju poslovnih podatkov in skrbništvu podatkovnih zbirk.

Od kandidatov (m/ž) pričakujemo:

 • da imajo 6. ali 1. bolonjsko stopnjo izobrazbe naravoslovno-tehnične oziroma družboslovne smeri;
 • znanje angleškega jezika;
 • napredno znanje Microsoft Office orodij;
 • da imajo osnovno znanje programskih jezikov Python in/ali R in/ali T-SQL;
 • da imajo osnovno znanje programskih orodij poslovne inteligence (npr. Tableau) za razlagalno analitiko in vizualizacijo podatkov;
 • da imajo znanje iz finančne analitike in poznavanja podatkovnih zbirk;
 • komunikacijske sposobnosti;
 • motiviranost in pozitivno naravnanost;
 • samoiniciativnost pri delu, skrbnost ter odgovornost;
 • da niso pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in niso obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • da zoper njih ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
 • da imajo status študenta (ob prijavi je potrebno posredovati potrdilo o vpisu na fakulteto, kot dokazilo o študentskem statusu).

Ponujamo:

 • mesečno plačilo preko študentskega servisa;
 • delo v prijetnem, urejenem in dinamičnem kolektivu;
 • možnost pridobivanja znanj in izkušenj na več področjih.

Delo bo predvidoma potekalo 3 dni tedensko po 6 delovnih ur na sedežu družbe oziroma po dogovoru. Želja je, da izbrani kandidat z delom prične čimprej oziroma po dogovoru. V besedilu oglasa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Če želite postati član našega tima, nam čimprej pošljite predstavitev v obliki življenjepisa (Europass), prav tako pa priložite tudi motivacijsko pismo. Prijavo z dokazili pošljite po e-pošti na naslov: nina.podboj@sdh.si najkasneje do 20. junija 2022.

Kandidati morajo vlogi priložiti tudi izjavo, s katero izrecno dovoljujejo obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov. Vse podatke, vsebovane v prijavah, bo družba SDH, d. d., brezpogojno varovala ter ravnala z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. list RS, št. 86/2004 in drugi).


Za vsebino oglasa, nadaljnji proces izbire kandidata in obliko medsebojnega sodelovanja med kandidatom in delodajalcem odgovarja delodajalec. Več informacij je na voljo tu.