Onkološki inštitut Ljubljana

Datum objave: 20. 6. 2022
Zaposlitveni oglas
Medicinski fizik (redna zaposlitev, rok za prijavo 25. junij 2022)

Podatki o prostem delovnem mestu oz. vrsti dela številka: OM68018

Naziv delodajalca: Onkološki inštitut Ljubljana

Naslov delodajalca: Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

Kontakt delodajalca za kandidate: Kadrovska služba, Onkološki inštitut Ljubljana

Opis del in nalog:

Klinična dozimetrija na področju dela, izvajanje kontrole kvalitete na aparaturah za diagnostično radiologijo in nuklearno medicino, kalibracija, prevzemi in komisioniranje radioloških aparatur, načrtovanje in optimizacija radioloških posegov na področju diagnostične radiologije in nuklearne medicine v skladu z dobro radiološko prakso (alara) na področju dela, izvajanje predpisov s področja dela z viri ionizirajočih sevanj na področju dela, sodelovanje s pooblaščenimi institucijami s področja varstva pred sevanji, sodelovanje z odd. za radiologijo in nuklearno medicino, skrb za programsko in strojno dozimetrično opremo, ostala dela po nalogu vodje, odgovornost za strokovno delo in zakonitost.

Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Fizika

Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas

Delovni čas: polni delovni čas

Drugi pogoji: univ. dipl. fiz., opravljeno enoletno pripravništvo na področju medicinske fizike in opravljen strokovni izpit

Prijava je mogoča do: 25. 06. 2022

Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti

Poskusno delo: 4 mesece


Za vsebino oglasa, nadaljnji proces izbire kandidata in obliko medsebojnega sodelovanja med kandidatom in delodajalcem odgovarja delodajalec. Več informacij je na voljo tu.