Zagovor magisterija: Marina Sirk, Diskretni HJM model za vrednotenje obrestnih opcij

Datum objave: 20. 6. 2022
Zagovor magisterija na Oddelku za matematiko
Sreda, 29. 6. 2022, ob 12.00 v predavalnici 3.05, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Marina SIRK (magistrski študijski program druge stopnje Finančna matematika)
bo zagovarjala magistrsko delo z naslovom »Diskretni HJM model za vrednotenje obrestnih opcij«
dne 29. 6. 2022 ob 12.00 v predavalnici 3.05, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
- izr. prof. dr. Janez Bernik (predsednik)
- prof. dr. Tomaž Košir (mentor)
- doc. dr. Uroš Kuzman (član)