Zagovor magisterija: Blaž Dobravec, Upravljanje distribucijskega omrežja z globokim spodbujevanim učenjem

Datum objave: 20. 6. 2022
Zagovor magisterija na Oddelku za matematiko
Sreda, 29. 6. 2022, ob 12.00 v predavalnici 2.02, Jadranska 21, 2. nadstropje.

Blaž DOBRAVEC (interdisciplinarni magistrski študijski program druge stopnje Računalništvo in matematika)
bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom »Upravljanje distribucijskega omrežja z globokim spodbujevanim učenjem«
dne 29. 6. 2022 ob 12.00 v predavalnici 2.02, Jadranska 21, 2. nadstropje.

Komisija:
- doc. dr. Tilen Marc (predsednik)
- doc. dr. Jure Žabkar (mentor, UL FRI)
- doc. dr. Aleksander Sadikov (član, UL FRI)