Zagovor dela diplomskega seminarja: Mila Nedić, O konvergenci zaporedij holomorfnih funkcij

Datum objave: 21. 6. 2022
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V ponedeljek, 27. 6. 2022, ob 10.00 v predavalnici 3.05, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Mila NEDIĆ (univerzitetni študijski program prve stopnje Matematika)
bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »O konvergenci zaporedij holomorfnih funkcij«
dne 27. 6. 2022 ob 10.00 v predavalnici 3.05, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
- izr. prof. dr. Sašo Strle (predsednik)
- prof. dr. Barbara Drinovec Drnovšek (mentorica)
- prof. dr. Matej Brešar (član)