Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana

Datum objave: 23. 6. 2022
Zaposlitveni oglas
Učitelj matematike (redna zaposlitev, rok za prijavo 1. julij 2022)

Na Srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji in umetniški gimnaziji razpisujemo delovno mesto učitelja matematike (m/ž) za poučevanje na gimnazijskih programih (splošna gimnazija, umetniška gimnazija - gledališče in film, umetniška gimnazija - sodobni ples) in predšolska vzgoja.

Delovno mesto se razpisuje za nedoločen čas, s poskusno dobo 6 mesecev.

Razpisni pogoji:

 • Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, univerzitetna (prejšnja) ipd., Matematika
 • Delovne izkušnje: 1 leto
 • Znanje jezikov: slovenski jezik: razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče
 • Računalniška znanja:
  • urejevalniki besedil - osnovno
  • delo s preglednicami - osnovno
  • delo z bazami podatkov - osnovno
  • računalniško oblikovanje - osnovno
 • Drugi pogoji: Kandidati morajo predložiti potrdilo iz kazenske evidence, da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradi dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, potrdilo iz kazenske evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ju dobijo na Ministrstvu za pravosodje (Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij), potrdilo, da niso v kazenskem postopku, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu s področja vzgoje in izobraževanja, potrdilo o opravljeni pedagoško-andragoško izobrazbo ter dokazilo o zaključku izobrazbe.

Kandidati naj prošnjo z življenjepisom in dokazili pošljejo izključno na elektronski naslov: tajnistvo@svsgugl.si.

Kontakt za kandidate:
Monika Golob, telefon: 01 565 17 51, e-naslov: tajnistvo@svsgugl.si.
Naslov: Kardeljeva ploščad 28 A, 1000 Ljubljana


Za vsebino oglasa, nadaljnji proces izbire kandidata in obliko medsebojnega sodelovanja med kandidatom in delodajalcem odgovarja delodajalec. Več informacij je na voljo tu.