Zagovor dela diplomskega seminarja: Nika Robida, Kubična Hermiteova interpolacija z majhno oscilacijo odvodov

Datum objave: 27. 6. 2022
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V torek, 5. 7. 2022, ob 13.15 v predavalnici 3.05, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Nika ROBIDA (univerzitetni študijski program prve stopnje Matematika)
bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom
»Kubična Hermiteova interpolacija z majhno oscilacijo odvodov«
dne 5. 7. 2022 ob 13.15 v predavalnici 3.05, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
- prof. dr. Roman Drnovšek (predsednik)
- izr. prof. dr. Emil Žagar (mentor)
- izr. prof. dr. David Dolžan (član)