Zagovor dela diplomskega seminarja: Gašper Terglav, Konfiguracija 95 točk in 95 premic, ki izhaja iz Pascalovega izreka in posplošitve na višje rede

Datum objave: 29. 6. 2022
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V ponedeljek, 4. 7. 2022 ob 13.15 v predavalnici 3.05, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Gašper TERGLAV (univerzitetni študijski program prve stopnje Matematika)
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom
»Konfiguracija 95 točk in 95 premic, ki izhaja iz Pascalovega izreka in posplošitve na višje rede«
dne 4. 7. 2022 ob 13.15 v predavalnici 3.05, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
- prof. dr. Roman Drnovšek (predsednik)
- doc. dr. Klemen Šivic (mentor)
- prof. dr. Jakob Cimprič (član)