S. Prelovšek Komelj o najbolj dolgoživem eksotičnem hadronu

Datum objave: 13. 7. 2022
V žarišču
S. Prelovšek Komelj in M. Padmanath v Physical Review Letters prva potrdita obstoj najbolj dolgoživega eksotičnega hadrona s teoretično raziskavo ab initio

Gre za tetrakvarkovsko stanje sestavljeno iz dveh kvarkov c ter antikvarkov u in d, ki ga je julija 2021 eksperimentalno odkrila kolaboracija LHCb v CERNu (Nature Physics). Stanje vsebuje več kot tri valenčne kvarke in zato sodi med eksotične hadrone. V članku Signature of a Doubly Charm Tetraquark Pole in DD* Scattering on the Lattice avtorja prva teoretično določita sipalno amplitudo ab-initio z simulacijami v kromodinamiki na mreži. Tik pod pragom odkrijeta pol, ki potrjuje obstoj tetrakvarkoveskega stanja.

S. Prelovšek Komelj o najbolj dolgoživem eksotičnem hadronu