Zavod za gradbeništvo Slovenije

Datum objave: 14. 7. 2022
Zaposlitveni oglas
Mladi raziskovalec (redna zaposlitev, rok za prijavo 4. avgust 2022)

Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) v okviru evropskega projekta FRISSBE, ki se ukvarja s požarnimi raziskavami in trajnostno gradnjo, išče mlado raziskovalko oziroma mladega raziskovalca za polni delovni čas za obdobje 36 mesecev. Iščemo diplomantke in diplomante s področja fizike.

Od kandidata se pričakuje, da bo sposoben izvajati eksperimentalne, teoretične in/ali numerične raziskave na različnih področjih, ki so povezani s požarno varnostjo, poudarek pa bo na tistih področjih, ki bi lahko pozitivno vplivala na razvoj požarnovarnostnega inženirstva v Sloveniji. Ta lahko vključujejo, vendar niso omejena na vnetljivost materiala, delovanje gradbenih sistemov, protipožarne sisteme in celostno oceno požarne varnosti infrastrukture.

Kandidati morajo upoštevati navodila objavljena tukaj, v naslovu prijave navesti sklic ON51589 in naziv delovnega mesta MLADI RAZISKOVALEC (H017002) – M/Ž. Prijave naj bodo v angleškem jeziku in poslane na e-naslov kadri@zag.si.

Predviden čas zaposlitve je september 2022.

Dodatne informacije so na voljo:


Za vsebino oglasa, nadaljnji proces izbire kandidata in obliko medsebojnega sodelovanja med kandidatom in delodajalcem odgovarja delodajalec. Več informacij je na voljo tu.