Institut "Jožef Stefan", Odsek za plinsko elektroniko

Datum objave: 22. 7. 2022
Zaposlitveni oglas
Mladi raziskovalec (redna zaposlitev, rok za prijavo 31. julij 2022)

Na odseku F6 iščemo fizika, mentor: dr. Vincenc Nemanič, Elektronske komponente in tehnologije Vakuumska znanost in meroslovje za nove tehnologije: od napredne vakuumske toplotne izolacije do jedrske fuzije.

Zadnji rok za oddajo popolnih prijav na javni razpis je 31. julij 2022.

Pogoji za kandidate za mlade raziskovalke/raziskovalce :

  • Kandidati morajo diplomirati oziroma magistrirati najkasneje do vključno 14. septembra 2022 od leta zaključka zadnjega študijskega programa druge stopnje niso minila več kot 4 leta (razen izjem, npr. daljša odsotnost zaradi bolezni ali za starševsko varstvo).
  • Povprečna ocena vseh predmetov prve in druge stopnje (vključno z oceno diplomskega in magistrskega dela) najmanj 8
  • Starost do vključno 28 let (upošteva se letnica rojstva)
  • Pogoji (in izjeme) so bolj podrobno navedeni v razpisni dokumentaciji

Dodatne informacije o razpisu

Kandidatke oziroma kandidati za mlade raziskovalke oziroma mlade raziskovalce prijavo z vsemi zahtevanimi prilogami oddajo po elektronski pošti na naslov mr2022@ijs.si.

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko interesenti dobijo prek elektronske pošte andreja.jakopic@ijs.si.

Razpis (SLO): https://www.ijs.si/ijsw/Mladi%20raziskovalci%2C%20%C5%A1tipendije

Razpis (ENG): https://www.ijs.si/ijsw/Young%20researchers%2C%20fellowships


Za vsebino oglasa, nadaljnji proces izbire kandidata in obliko medsebojnega sodelovanja med kandidatom in delodajalcem odgovarja delodajalec. Več informacij je na voljo tu.