Zagovor dela diplomskega seminarja: Beno Učakar, Kvazikonformna kirurgija in Hermanovi kolobarji

Datum objave: 22. 7. 2022
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V sredo, 27. 7. 2022, ob 9.00 v predavalnici P.02, Jadranska 21, pritličje.

Beno UČAKAR, študent 3. letnika univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika, bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Kvazikonformna kirurgija in Hermanovi kolobarji« v sredo, 27. 7. 2022, ob 9.00 v predavalnici P.02, Jadranska 21, pritličje.

Komisija:
- prof. dr. Primož Potočnik (predsednik)
- doc. dr. Uroš Kuzman (mentor)
- prof. dr. Matjaž Konvalinka (član)