Institut Jožef Stefan, Odsek za reaktorsko fiziko (F8)

Datum objave: 26. 7. 2022
Zaposlitveni oglas
Mladi raziskovalec (redna zaposlitev, rok za prijavo 31. julij 2022)

Na Odseku za Reaktorsko fiziko iščemo kandidatko ali kandidata za mesto mladega raziskovalca na področju Reaktorske fizike, mentor: dr. Gašper Žerovnik.

Zadnji rok za oddajo popolnih prijav na javni razpis je 31. julij 2022.

Pogoji za kandidate za mlade raziskovalke/raziskovalce :

  • Kandidati morajo diplomirati oziroma magistrirati najkasneje do vključno 14. septembra 2022 od leta zaključka zadnjega študijskega programa druge stopnje niso minila več kot 4 leta (razen izjem, npr. daljša odsotnost zaradi bolezni ali za starševsko varstvo).
  • Povprečna ocena vseh predmetov prve in druge stopnje (vključno z oceno diplomskega in magistrskega dela) najmanj 8.
  • Starost do vključno 28 let (upošteva se letnica rojstva).
  • Pogoji (in izjeme) so bolj podrobno navedeni v razpisni dokumentaciji.

Kandidatke oziroma kandidati za mlade raziskovalke oziroma mlade raziskovalce prijavo z vsemi zahtevanimi prilogami oddajo po elektronski pošti na naslov mr2022@ijs.si.

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko interesenti dobijo prek elektronske pošte andreja.jakopic@ijs.si ali na telefonski številki 01/477-3927 vsak delavnik med 12. in 14. uro do zaključka javnega razpisa.

Razpis (SLO): https://www.ijs.si/ijsw/Mladi%20raziskovalci%2C%20%C5%A1tipendije
Razpis (ENG): https://www.ijs.si/ijsw/Young%20researchers%2C%20fellowships

Zainteresirane kandidatke in kandidate vabimo, da kontaktirate dr. Gašperja Žerovnika (mentor; gasper.zerovnik@ijs.si) ali prof. dr. Luko Snoja (vodja odseka F8; luka.snoj@ijs.si).


Za vsebino oglasa, nadaljnji proces izbire kandidata in obliko medsebojnega sodelovanja med kandidatom in delodajalcem odgovarja delodajalec. Več informacij je na voljo tu.