Zagovor dela diplomskega seminarja: Zala Štebljaj, Tropski polkolobar in simetrični Barvinokov rang

Datum objave: 3. 8. 2022
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V sredo, 24. 8. 2022, ob 12.30 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Zala ŠTEBLJAJ (univerzitetni študijski program prve stopnje Matematika)
bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Tropski polkolobar in simetrični Barvinokov rang«
dne 24. 8. 2022 ob 12.30 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
- prof. dr. Roman Drnovšek (predsednik)
- izr. prof. dr. David Dolžan (mentor)
- izr. prof. dr. Emil Žagar (član)