Zagovor dela diplomskega seminarja: Špela Ačko, Möbiusova inverzija

Datum objave: 4. 8. 2022
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V petek, 19. 8. 2022, ob 10.00 v predavalnici 3.05, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Špela AČKO (univerzitetni študijski program prve stopnje Matematika)
bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Möbiusova inverzija«
dne 19. 8. 2022 ob 10.00 v predavalnici 3.05, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
- prof. dr. Roman Drnovšek (predsednik)
- prof. dr. Matjaž Konvalinka (mentor)
- izr. prof. dr. Arjana Žitnik (članica)