Zagovor dela diplomskega seminarja: David Rozman, Diferencialne enačbe z zamikom

Datum objave: 5. 8. 2022
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V torek, 23. 8. 2022, ob 11.00 v predavalnici 3.06, Jadranska 21, 3. nadstropje.

David ROZMAN (univerzitetni študijski program prve stopnje Finančna matematika)
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Diferencialne enačbe z zamikom«
dne 23. 8. 2022 ob 11.00 v predavalnici 3.06, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
- prof. dr. Tomaž Košir (predsednik)
- doc. dr. Uroš Kuzman (mentor)
- izr. prof. dr. Janez Bernik (član)