Administrativni postopki na programih 1. in 2. stopnje pri vpisu v novo študijsko leto ter pri uveljavljanju pravic študentov na OM UL FMF

Datum objave: 9. 8. 2022
Obvestilo študentom matematike

Spoštovane študentke, spoštovani študenti,

obveščamo vas, da smo na spletni strani Oddelka za matematike (FMF - Študij matematike - Informacije, pravilniki, obrazci, prošnje) zbrali vse potrebne splošne informacije v povezavi z vpisom v novo študijsko leto in postopki pri uveljavljanju pravic študentov: Administrativni postopki na programih 1. in 2. stopnje pri vpisu v novo študijsko leto ter pri uveljavljanju pravic študentov na OM UL FMF

Informacije se navezujejo na:
• vpis v višji letnik,
• ponavljanje,
• dodatno leto,
• oddajo študentskih prošenj,
• podaljšanje statusa zaradi upravičenih razlogov
• izjemni vpis v višji letnik
• hitrejše napredovanje,
• na dokazila, ki jih morate priložiti ob oddaji študentske prošnje ter
• na postopek pri morebitnem izpisu iz fakultete.

Točni vpisni roki ter roki za oddajo prošenj bodo na spletni strani objavljeni predvidoma v drugi polovici tega meseca - Obvestilo o vpisnih postopkih in rokih za 1. in 2. stopnjo v študijskem letu 2022/2023.

Študentska pisarna OM