Zagovor magisterija: Samo Metličar, Problem zapiranja centrov

Datum objave: 11. 8. 2022
Zagovor magisterija na Oddelku za matematiko
V četrtek, 18. 8. 2022, ob 11.00 v predavalnici 3.05, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Samo METLIČAR (interdisciplinarni magistrski študijski program druge stopnje Računalništvo in matematika)
bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom »Problem zapiranja centrov«
dne 18. 8. 2022 ob 11.00 v predavalnici 3.05, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
- prof. dr. Ljupčo Todorovski (predsednik)
- doc. dr. Jurij Mihelič (UL FRI, mentor)
- izr. prof. dr. Polona Oblak (UL FRI, članica)