Zagovor dela diplomskega seminarja: Andraž Pustoslemšek, Gorniški problem

Datum objave: 12. 8. 2022
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V ponedeljek, 22. 8. 2022, ob 9.00 v predavalnici 3.05, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Andraž PUSTOSLEMŠEK (univerzitetni študijski program prve stopnje Matematika)
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Gorniški problem«
dne 22. 8. 2022 ob 9.00 v predavalnici 3.05, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
- izr. prof. dr. Sašo Strle (predsednik)
- izr. prof. dr. Aleš Vavpetič (mentor)
- prof. dr. Barbara Drinovec Drnovšek (članica)