Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (v Kranju)

Datum objave: 17. 8. 2022
Zaposlitveni oglas
Asistent za statistiko (študentsko delo ali redna zaposlitev)

Na Fakulteti za organizacijske vede UM v Kranju bomo v študijskem letu 2022/23 potrebovali dodatnega asistenta/ko za statistiko kot pomoč pri nadomeščanju sodelavke na porodniškem dopustu.

Možna bo zaposlitev za polni delovni čas za določen čas (predvidoma do začetka maja 2023) ali pogodbeno sodelovanje.

Pogoj za sodelovanje je ustrezna habilitacija (uradni naziv področja: kvantitativne metode v organizacijskih vedah), za katero se zahtevajo naslednji pogoji:

  • končana (vsaj) 2. bolonjska stopnja ustrezne smeri ali ustrezna univerzitetna diploma,
  • povprečna ocena študija najmanj prav dobro (8),
  • povprečna ocena zaključnega dela (če je to pogoj za zaključek študija) najmanj prav dobro (8),
  • aktivno znanje najmanj enega razširjenega tujega jezika (zadošča certifikat stopnje B2).

V poštev pride tudi ustrezna habilitacija UL oz. drugih visokošolskih inštitucij.

Stroške pridobitve habilitacije krije FOV UM.

Zaposlitev bo možna takoj, ko bo pridobljena habilitacija. Formalni razpis bo predvidoma objavljen konec meseca avgusta.

Po zaključku zaposlitve za določen čas obstaja možnost nadaljnjega sodelovanja.

Zainteresirani se oglasite na naslov alenka.brezavscek@um.si, kjer boste dobili vse nadaljnje informacije.


Za vsebino oglasa, nadaljnji proces izbire kandidata in obliko medsebojnega sodelovanja med kandidatom in delodajalcem odgovarja delodajalec. Več informacij je na voljo tu.