Zagovor magisterija: Saša Trstenjak, Hassejevo načelo

Datum objave: 17. 8. 2022
Zagovor magisterija na Oddelku za matematiko
Magistrski izpit: četrtek, 25. 8. 2022, ob 12.30 v predavalnici 2.03, Jadranska 21, 2. nadstropje. Zagovor magistrskega dela: petek, 26. 8. 2022 ob 10.00 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Saša TRSTENJAK (enoviti magistrski študijski program druge stopnje Pedagoška matematika)
bo opravljala magistrski izpit dne 25. 8. 2022 ob 12.30 v predavalnici 2.03, Jadranska 21, 2. nadstropje,
magistrsko delo z naslovom »Hassejevo načelo« pa bo zagovarjala
dne 26. 8. 2022 ob 10.00 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
- izr. prof. dr. Sašo Strle (predsednik)
- doc. dr. Urban Jezernik (mentor)
- prof. dr. Peter Šemrl (član)
- doc. dr. Damjan Kobal (član pri mag. izpitu)