Zagovor dela diplomskega seminarja: Žan Mikola, Binomski in trinomski modeli za vrednotenje opcij

Datum objave: 18. 8. 2022
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V torek, 23. 8. 2022, ob 13.15 v predavalnici 3.06, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Žan MIKOLA (univerzitetni študijski program prve stopnje Finančna matematika)
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Binomski in trinomski modeli za vrednotenje opcij«
dne 23. 8. 2022 ob 13.15 v predavalnici 3.06, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
- prof. dr. Tomaž Košir (predsednik)
- doc. dr. Matija Vidmar (mentor)
- izr. prof. dr. Janez Bernik (član)